Mascareta UPC

Recicla la teva mascareta UPC!

Per donar continuïtat a la campanya i seguir oferint l’opció de reciclar les mascaretes a la comunitat, a partir del mes de juliol a cada centre s’establirà un punt de recollida permanent de mascaretes UPC situat en un Punt UPC Recircula de recollida selectiva. Més informació


  1. Renta la teva mascareta UPC a la rentadora


  2. Retalla completament les gomes que la subjecten a la cara. Només es necessita el teixit no elàstic


  3. Porta la mascareta al punt de recollida més proper

A partir del curs 2021-2022, la UPC disposarà de 40.000 noves mascaretes higièniques reutilitzables per a protegir la comunitat universitària amb criteris de sostenibilitat.

Selecció de la mascareta validada per INTEXTER-UPC

Models de mascaretes

Ús i manteniment de la mascareta UPC reutilitzable

Col·locació

Es recomana col·locar la mascareta sobre la pell nua i seguir les següents instruccions:Rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons, eixugar les mans amb tovalloles de paper o fregar les mans amb una solució hidroalcohòlica abans de manipular la mascareta.

Identificar la cara bona de la mascareta.


Posicionar la mascareta en la cara, a l’alçada del nas.
Sostenir la mascareta des de l’exterior i subjectar l’arnés a banda i banda de les orelles.

Baixar la part inferior de la mascareta a la barbeta.


Verificar que la mascareta cobreix prou bé el nas i la barbeta, que està col·locada correctament. Per això es necessari verificar el segellat i absència de las molèsties respiratòries.

Un cop ajustada, no tocar la mascareta amb les mans. Si la persona usuària necessita tocar la mascareta, ha de rentar-se prèviament les mans amb aigua i sabó o fregar-se-les amb una solució hidroalcohòlica, tal com s’ha explicat anteriorment.Retirada de la mascareta

⊕ Llevar-se els guants de protecció (en el cas de portar-los).

Rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons, eixugar les mans amb tovalloles de paper o fregar les mans amb una solució hidroalcohòlica.

⊕ Retirar la mascareta sense tocar la part frontal de la mascareta.

⊕ Si es va a reutilitzar la mascareta vegeu l’apartat "Rentat i assecat de la mascareta", i si es va a rebutjar definitivament vegeu l’apartat final "Eliminació de la mascareta".

Rentar-se, de nou, les mans amb aigua i sabó, eixugar les mans amb tovalloles de paper o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.


Rentat i assecat de la mascareta

⊕ Es recomana posar les mascaretes que es volen rentar dins d’una bossa o malla de les que es fan servir habitualment en el rentat de roba delicada.

⊕ S’ha d’evitar el contacte entre una mascareta bruta (per rentar) i la roba neta. La persona a càrrec del rentat ha de tenir cura i protegir-se per manipular les mascaretes brutes.

⊕ Les recomanacions del Ministeri de Sanitat 15/04/2020 sobre la neteja i desinfecció de les mascaretes higièniques reutilitzables són les següents:

a) Rentat i desinfecció de les mascaretes amb detergent normal i aigua a temperatura entre 60-90ºC (cicle normal rentadora).

b) Submergir les mascaretes en una dilució de lleixiu 1:50 amb aigua tèbia durant 30 minuts. Després rentar amb aigua i sabó i aclarir be per eliminar qualsevol resta de lleixiu i deixar assecar.

c) Podeu fer servir també qualsevol dels virucides autoritzats pel Ministeri de Sanitat para PT2 (us ambiental) que han passat la norma 14476 de activitat virucida i que es troben registrats per a ús per al públic general. Un cop desinfectades, es rentaran amb abundant aigua i sabó per eliminar qualsevol resta química i s’ha de deixar assecar

⊕ Es recomana que la mascareta se sequi completament durant les 2 hores posteriors al rentat

⊕ La mascareta no s’ha d’assecar o higienitzar en un forn microones.

⊕ Tant durant el l’assecat, como en el emmagatzematge s’han d’evitar els ambients susceptibles de contaminar la mascareta.

⊕ Després de cada cicle de rentat, s’ha de realitzar una inspecció visual (amb guants de protecció o mans netes). Si es detecta algun dany en la mascareta (menor ajust, deformació, desgast, etc.), rebutgeu la mascareta.


Durada d'ús màxim continuat

⊕ Per qüestions de comoditat i higiene, es recomana no usar la mascareta por un temps superior a 4 hores al dia aproximadament.

⊕ Recorda que caldrà rentar la mascareta quan s’embruti, humitegi o no es pugui col·locar correctament sobre la cara. No la facis servir bruta o humida.

⊕ En el cas la vulguis emmagatzemar, s’ha d’evitar el contacte amb qualsevol superfície. Es recomana la utilització de bosses de paper, i no de plàstic, per guardar temporalment les mascaretes en un bossa de mà, cartera, etc.

Tampoc s’ha de col·locar la mascareta en una posició d’espera al front o sota la barbeta durant i després de l’ús.


Ulleres entelades. Veure un quants consells.

Eliminació i reciclatge de la mascareta UPC

La UPC ha posat en marxa una campanya per reciclar les mascaretes UPC que han arribat a la fi de la seva vida útil. Cada mascareta retornada es bescanviarà per una de nova fins el 15 de juny o fins esgotar existències.

Les mascaretes es reciclaran a la pròpia UPC com a part d’un projecte CampusLab d’aprenentatge, impulsat per l'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER). La nova campanya forma part del compromís de la Universitat per fer recerca i proposar solucions en l’àmbit de l’economia circular i la sostenibilitat, mitjançant la implicació de la comunitat universitària.

Podràs retornar la teva mascareta i bescanviar-la per una de nova a les consergeries habilitades seguint les indicacions establertes. Participa-hi!