Les mascaretes

Sota el concepte genèric de “mascareta”, en realitat en trobem en diferents tipus de producte:

a) EPIs (Equip de protecció individual). Anomenades també mascaretes autofiltrants (UNE EN 149:2001 +A1). Protegeixen d’agents externs (partícules en suspensió) de fora cap endins i també de dins cap a fora. Tenen una capacitat de filtració de partícules de uns mida de ≥ 0.3 micres, en un % que varia segons el model. Les FFP1 filtren un 78% (aerosols no), les FFP2 (N95,KN95) filtren un 92% (aerosols sí) i les FFP3 (N99, KN99) filtren un 98% de les partícules d’aquella mida així com els aerosols. Estan pensades per a ser usades per a personal sanitari que està en contacte directe amb malalts infectats pel COVID-19. Poden tenir vàlvula d’exahalació o no. Si disposen d’aquest tipus de vàlvula l’aire exhalat no està filtrat i per tant no protegeixen a les persones de l’entorn de l’usuari. No estan recomanades precisament per aquest aspecte. Per a protegir l’aire exalat algunes persones es posen a sobre d’aqusta mascareta una de quirúrgica. Garanteixen una respirabilitat suficient. Estan fetes d’un material anomenat “no-teixit”, habitualment de Polipropilé.

b) Mascaretes quirúrgiques (UNE EN 14683:2019 +AC). Protegeixen de dins cap a fora però no pas totalment de fora cap a dins. No protegeixen dels aerosols. Filtren partícules de una mida de  3 micres. Estan pensades inicialment pel personal sanitari que treballa a un quiròfan per evitar que propaguin al malalt qualsevol virus o bacteri i serveix també per protegir-lo de possibles l’esquitxos de fluids que es puguin generar durant la intervenció quirúrgica, per aquest motiu tenen un acabat superficial hidròfob. Són adequades per a personal sanitari, persones malaltes de COVID-19 o amb sospita d’estar-ho, personal vulnerable, personal sanitari i la població en general. Estan fetes de “no-teixit”, habitualment de Polipropilé. N’hi ha de 3 tipus amb diferents propietats de protecció segons model:

Tipus I Tipus II Tipus IIR
Eficàcia de protecció bacteriana, EFB (%) ≥ 95 ≥ 98 ≥ 98
Respirabilitat (pressió diferencial)(Pa/cm2) < 40 < 40 < 60
Pressió de resistència als esquitxos (kPa) No requerit No requerit ≥ 16
c) Mascaretes higièniques. Protegeixen de dins cap a fora però no pas de fora cap endins. Filtren partícules de una mida de  3 micres. Adequades per a la població en general sana, i no eximeixen el manteniment de la distància física entre persones de 1-2 metres. Són les que recomanades pel Ministerio de Consumo per a persones sanes. Poden estar fetes de diferents tipus de fibres, teixits i combinacions de diferents capes i acabats diversos. N’hi ha de 2 tipus:

c.1. Higièniques no reutilitzables (NE 0064-2020)
c.2. Higièniques reutilitzables (UNE 0065-2020)Nou reutilitzable UNE 0064-2020 Nou reutilitzable UNE 0065-2020
Eficàcia de protecció bacteriana, EFB (%) ≥ 95 ≥ 90
Respirabilitat (pressió diferencial)(Pa/cm2) ≤ 60 ≤ 60