La UPC protegida

Continua la pròrroga de les mesures adoptades a l'octubre per contenir la pandèmia

nova normalitatContinua la pròrroga, fins al 7 de febrer, de les mesures adoptades el 13 d'octubre per contenir la pandèmia de la COVID-19 i, per tant, les activitats docents continuaran sent virtuals. Una restricció que no afecta a la recerca ni a l'activitat pràctica. Pel que fa a les avaluacions i als exàmens parcials del primer quadrimestre, es continuen programant de manera presencial o en línia, segons ho hagi previst a cada centre docent, tal i com s’ha recordat, el de de gener, en el comunicat adreçat a la comunitat universitària.

El PROCICAT, dirigit pels Departaments de Salut i Interior de la Generalitat de Catalunya, va aprovar dilluns 4 de gener de 2021 la revisió de les mesures de prevenció i control vigents i dur a terme una nova escalada). 

Pel que fa a la mobilitat personal, es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya. Les noves mesures aprovades entraran en vigor el proper dijous dia 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies. Aquesta mesura també preveu la pròrroga de les mesures vigents des del 13 d'octubre en relació a la docència universitària. Donada la coincidència amb dates d'exàmens a bona part dels centres de la UPC, la Universitat comunica que:

Pel que fa a les avaluacions es realitzaran tal i com estigui programat per cada centre docent.

Per tal d'assegurar la mobilitat intermunicipal necessària per als estudiants per presentar-se a exàmens o pràctiques presencials, s'insta a que aportin a les autoritats de trànsit la següent documentació:

certificat autoresponsable
- certificat de matrícula (que podeu trobar a l'e-secretaria
- calendari d'exàmens

Les condicions de mobilitat per al PAS i el PDI no varien i estan estipulades a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Per tal de justificar la mobilitat podeu obtenir el document de vinculació a la UPC de la manera següent:

  • Per al PDI a la web de Personal, al racó Personal, en la secció de dades de vinculació, en l'apartat de la vinculació amb dades laborals.
  • Per al PAS a la web de Personal, al racó Personal, en la secció de dades de vinculació, en l'apartat de la vinculació amb dades laborals.
  • Justificació de desplaçaments per al personal que treballa presencialment els divendres pot descarregar el certificat a la web de Personal, al racó Personal, en la secció de dades de vinculació, en l'apartat de la vinculació amb dades laborals.

Us continuarem informant de qualsevol novetat a la pàgina principal del web de la UPC i també des dels canals de comunicació habituals.


Informació oficial sobre la vacunació


Consulta les mesures previstes a la UPC
per lluitar contra l'epidèmia durant el curs 2020-2021

FAQ, respostes per estudiar i treballar durant la pandèmia