Novetats 2020-2021

densys

Decentralised Smart Energy Sytems

Màster Erasmus Mundus de 120 crèdits ECTS i en anglès. Amb les universitats de Lorraine (coordinador), Torino i KTH. Impartit a l'ETSEIB.

diagnosi tecniques de rehabilitacio

Diagnosi i Tècniques d'Intervenció a l'Edificació

Màster de 60 crèdits ECTS. Impartit a l'EPSEB

disseny i tecnologia textils

Disseny i Tecnologia Tèxtils

Màster de 60 crèdits ECTS. En castellà i anglès. Màster únic en el seu àmbit en tota la peníncula ibèrica. Impartit a l'ESEIAAT.

cibersecurity

Cybersecurity

Màster de 60 crèdits ECTS i en anglès. Impartit entre l'ETSETB i la FIB.

neuroenginyeria i rehabilitacio

Neuroenginyeria i Rehabilitació

Màster Interuniversitari (UPC-UAB) de 90 crèdits ECTS. Impartit per l'ETSEIB.

tecnologia papera i grafica

Tecnologia Paperera i Gràfica

Màster de 60 crèdits ECTS i impartit en castellà. Màster únic en el seu àmbit en tota la peníncula ibèrica. Impartit a l'ESEIAAT.

urban mobility

Urban Mobility

Màster de 120 crèdits ECTS i en anglès. Impartit entre cinc centres docents de la UPC i sota la iniciativa del EIT Urban Mobility (European Institute of Innovation and Technology).