Contactes per a la matrícula dels centres docents

Centre Telèfons Horaris Correu electrònic / Tiquets
Escola d'Enginyeira Barcelona Est (EBBE) Gestió Acadèmica
93 413 74 20 / 93 413 72 60
De dilluns a divendres: de 10:15 h a 13:15 h demana.upc.edu/gaeebe
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EEATAC)

Oficina de Suport a la Docència del Campus del Baix Llobregat
93 552 35 02

De dilluns a divendres
Atenció presencial: de 11 h a 13 h
Del 15 al 29 de juliol: de 11 h a 12 h
demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Secretaria
93 401 63 00

De dilluns a divendres: de 10 h a 13 h                             Suport.academic.epseb@upc.edu
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Servei d'Atenció a l'Usuari de l'Àrea de Gestió Acadèmica
93 877 72 05 / 06

De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h gestioacademica@epsem.upc.edu
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE)
93 896 77 07
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h academica.epsevg@upc.edu
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)

Oficina de Suport a la Docència del Campus del Baix Llobregat

93 552 35 02

De dilluns a divendres
Atenció presencial: de 11 h a 13 h

Del 15 al 29 de juliol: de 11 h  a 12 h
demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Servei d’Informació i Atenció a l’Estudiantat (SIAE)
93 739 81 18

De dilluns a divendres: de 11 h a 13 h sau.eseiaat.upc.edu/
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Secretaria
93 401 63 59

Juny, juliol i setembre
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h
D'octubre a maig
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13:30 h
Dilluns i dimecres: de 15 h a 17 h
secretaria.etsab@upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Secretaria
93 401 78 50
93 401 78 52

De dilluns a divendres: de 11 h a 13 h gestio.academica.etsav@upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) SIAE  (Servei d´Informació i Atenció a l´Estudiant)
Call center Matrícula
Del 15 al 26 de juliol i setembre de 10:00 a 13:00 h
93 401 68 56

Suport a l'automatrícula e-Secretaria
Dies d'automatrícula de 10:00 a 14:00 h
934 011 840
SIAE  (Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant)
Juny, primera quinzena de juliol
dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 13:00 h

SIAE  (Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant)
Del 15 al 26 de juliol i mes de setembre de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h
Graus
graus.camins@upc.edu

Màsters
masters.camins@upc.edu
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiantat (SIAE)
93 401 66 09
De dilluns a divendres: de 11 h a 13:30 h demana.upc.edu/etseib/
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Gestió Acadèmica
93 401 67 72
93 401 72 42
93 401 67 50

De dilluns a dijous: de 11 h a 14 h
Divendres: de 11 h a 13 h
secretaria@etsetb.upc.edu
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Secretaria
93 401 69 49 al matí
93 401 70 00 a la tarda

De dilluns a divendres: de 9:30 h a 13:30 h
secretaria@fib.upc.edu
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Gestió Acadèmica
93 401 72 98
93 401 56 99

De dilluns a divendres: de 11 h a 13 h secretaria.fme@upc.edu
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) Gestió Acadèmica
93 401 79 31
93 401 79 25
De dilluns a divendres: de 10 h a 14 h gestio.academica@fnb.upc.edu
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) Gestió Acadèmica
93 739 83 59
93 739 83 08
De dilluns a divendres: de 10:30 h a 13 h gestio.academica.foot@upc.edu
Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM)

Secretaria
93 112 03 67
93 114 68 06 / 08 / 09

De dilluns a divendres: de 9 h a 14 h info.citm@citm.upc.edu
marc.borras.mar@citm.upc.edu
EAE Business School Secretaria

93 227 53 01 (Itziar Bengoetxea)
93 281 23 73 (Joan Martí)
93 227 80 90

De dilluns a divendres: de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h

ibengoetxea@eae.es
jmarti@eae.es

EUNCET Business School Secretaria

93 730 16 08 (Terrassa) / 93 730 17 43 (Barcelona)

De dilluns a divendres de 9:30 h a 13:30 h i de 15:30 a 18 h

mgallel@euncet.es (Terrassa)

hfernandez@euncet.es (Barcelona)

Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) Secretaria

93 401 07 84

De dilluns a divendres de 10:30 h a 14 h cfis.matricula@upc.edu