Accés, admissió i matrícula

 1. Requisits acadèmics

  Requisits acadèmics generals i específics. Criteris d'admissió. Accés als màsters amb atribucions. Admissió condicional amb el TFG pendent.

 2. Preinscripció

  Accés a l'aplicació online de preinscripció. Taxa de preinscripció. Documentació a presentar durant el procediment de la preinscripció. Períodes de preinscripció.

 3. Matrícula. On i quan

  Formalitzar de manera presencial la matrícula al màster universitari. La unitat gestora de cada màster notificarà el dia, el lloc i la documentació que cal presentar per acreditar que es compleixen les condicions d'accés.

 4. Documentació a presentar per formalitzar la matrícula

  La documentació a aportar dependrà del lloc on s'hagi obtingut el títol o s'hagin cursat els estudis previs que donen accés al màster universitari.

 5. Preu, pagaments i beques

  El preu dependrà del tipus de màster. Per tal de reservar la plaça caldrà realitzar un avançament de la matrícula. Consulta les modalitats de pagament i les opcions de beques i ajuts.

 6. Guia d'acollida

  Coneix tot el que la UPC pot fer per tu. Sessions d'acollida, biblioteques, idiomes, esports, cultura, allotjament, associacions, mobilitat, inserció laboral, suport a l'estudi, ...

Matrícula condicionada a un mínim de 20 estudiants

D'acord amb els criteris establerts pel Consell Interuniversitari de Catalunya, la impartició dels màsters universitaris està condicionada a la matriculació d'un mínim de 20 estudiants, un cop finalitzat el període de matrícula de la convocatòria de setembre. Si no s’arriba a aquest nombre mínim, no es garanteix la seva impartició.

Si un programa de màster s'ha de desprogramar per aquest motiu, es tornarà l'import de la matrícula als estudiants afectats i se’ls oferiran altres opcions dins d’altres màsters universitaris.