Accés i admissió

  1. Requisits acadèmics

    Requisits acadèmics generals i específics. Criteris d'admissió. Accés als màsters amb atribucions. Admissió condicional amb el TFG pendent.

  2. Preinscripció

    Accés a l'aplicació online de preinscripció. Taxa de preinscripció. Documentació a presentar durant el procediment de la preinscripció. Períodes de preinscripció.

Preguntes freqüents