Fets i xifres

Amb la voluntat de donar a conèixer la nostra institució i els resultats que obtenim amb els recursos que la societat posa al nostre abast, així com les principals actuacions que es duen a terme cada curs, posem a la vostra disposició aquestes publicacions.


info.png

Principals indicadors *

Comunitat UPC

 • 22.682 estudiants de grau
 • 2.210 estudiants de doctorat
 • 5.269 estudiants de màster universitari
 • 2.870 estudiants de formació permanent
 • 3.147 personal docent i investigador
 • 2.006 personal d’administració i serveis
 • 58.860 alumni UPC
 • 292 doctorats 2017-2018
 • 1.906 titulats de màster universitari 2017-2018
 • 3.557 titulats de grau 2017-2018

Coneixement

 • 64 estudis de grau 2020-2021
 • 75 programes de màster universitari 2020-2021
 • 46 programes de doctorat 2020-2021
 • 234 programes de formació permanent
 • 15 patents registrades el darrer any
 • 31 empreses de base tecnològica participades
 • 157 distincions cientificotècniques rebudes
 • 2.058 articles publicats en revistes científiques
 • 57.747.442 € ingressos per projectes d’R+D+I (2018)

La UPC al món

  • 4.586 estudiants en convenis de cooperació educativa per realitzar pràctiques en empreses
  • 12 càtedres d’empresa
  • 14 empreses creades el darrer any
  • 2.605 empreses i entitats amb conveni de col·laboració
  • 50 convenis de doble titulació internacional amb 32 universitats
  • 2.717 estudiants en programes de mobilitat
  • 1.380 estudiants UPC
  • 1.337 estudiants d’intercanvi a la UPC
  • 63 projectes de cooperació per al desenvolupament i la sensibilització en 27 països
  • 15 xarxes internacionals amb participació UPC
  • 4 càtedres UNESCO

  * Curs 2018-2019