Guia de matrícula per a estudiants de nou ingrés, curs 2019-2020, properament es publicarà la guia per al curs 2020-20211.Registra't abans de matricular-te

 • Avís important

  Si has estat assignat i reps el missatge d'admissió de la UPC et podràs registrar i matricular. Si no és aquest el teu cas, espera a rebre la comunicació de la UPC. Si no et pots registrar, no t’amoïnis. Ves directament al centre docent el dia i l’hora assignats per realitzar la matrícula, un cop llegit el punt 3 d’aquesta informació.

  A partir del moment en què rebis un missatge de la UPC, pots iniciar el procés d’activació del teu compte a la UPC. El nom d’usuari i la contrasenya que obtindràs et permetran validar les teves dades personals i modificar-les, si cal, i durant la teva vida universitària et donarà accés a diversos serveis de la UPC.

  Has de de fer-ho abans de venir a matricular-te. Trobaràs una pantalla que et demanarà el número de DNI o el correu electrònic que vas fer servir per al procés de preinscripció (Accesnet).


  Activa el teu compte


  - A continuació rebràs un correu per poder obtenir les teves credencials d’usuari i contrasenya.
  - Una vegada completat aquest procés ja podràs accedir a l’eSecretaria i a la resta d’intranets docents i de serveis de la UPC.

  Si no et pots registrar, no t’amoïnis. Ves directament al centre docent el dia i l’hora assignats per realitzar la matrícula, un cop llegit el punt 3 d’aquesta informació.

2.Accedeix a l'eSecretaria per validar i completar les teves dades

 • Si ja has activat el teu compte, ja podràs accedir a l’eSecretaria, que és la plataforma virtual amb la qual accediràs al teu expedient i a tots els tràmits acadèmics durant la teva vida universitària.


  Accedeix a l'eSecretaria


  Des de l’eSecretaria hauràs:

  - Revisar i modificar les teves dades personals (si hi ha alguna dada que no pots modificar, ho podràs fer el dia de la matrícula portant la documentació acreditativa necessària).
  - Modificar, si cal, el domicili familiar i el domicili que tens durant el curs.
  - Autoritzar l’ús de les teves dades (RGPD).
  - Autoritzar la domiciliació dels pagaments, si optes per aquesta modalitat (ordre SEPA signada pel titular del compte).
  - Pujar-hi la teva foto per tramitar el teu carnet UPC. La foto ha d’estar feta de cara i s'hi han de veure els ulls, i el fons ha de ser blanc. La relació d'aspecte de la fotografia (amplada/llargada) ha de ser 0,82 i les dimensions mínimes han de ser de 180 píxels d'amplada x 220 píxels de llargada. La resolució mínima ha de ser de 100 dpi. El format del fitxer ha de ser JPG, GIF o PNG.

  Una vegada hagis revisat la informació a l’eSecretaria, recorda que encara no hauràs completat la MATRÍCULA, cosa que hauràs de fer presencialment al centre, un cop hagis llegit la resta de passos.

3.Què has de saber abans de matricular-te

 • Si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça

  - Si no et matricules en els períodes establerts al calendari de preinscripció, perds la plaça assignada.

  - Quan se t’assigna una plaça deixes fora una altra persona. Si no et matricules, aquesta plaça es reassigna a la persona que hi ha en llista d’espera.

 • La matrícula és el contracte entre tu i la Universitat. Un cop matriculat, has de fer el pagament

  - Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de forma voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus públics fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los, una vegada aplicats els recàrrecs i les bonificacions establerts.

  - El fet de no pagar la matrícula no implica que s’anul·li, però s’hi aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert.

  - Aquest contracte obliga la UPC a prestar-te els serveis previstos i a tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de la UPC.

 • La matrícula és presencial per als estudiants de nou accés

  - La matrícula dels estudiants de nou accés a la UPC es fa presencialment mitjançant el sistema d’automatrícula.

  - La matrícula s’ha de formalitzar el dia i l’hora assignats i, si convé, es pot delegar en una altra persona. En aquests casos, el centre docent podrà sol·licitar l'autorització escrita de l’estudiant a la persona que realitza la matrícula. Es pot fer servir el model UPC o qualsevol altre que contingui les mateixes dades.

 • Documentació necessària per a la matrícula

  - Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l’original del DNI.

  - Si ets estranger cal que presentis l’original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si en tens, del NIE.

  - Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula.

 • Documentació que cal portar segons la via d'accés

  Via d'accés Documentació
  Estudiants que han fet les proves d’accés a la universitat No cal portar cap document.
  Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat Credencial emesa per la UNED.
  Títol universitari de grau o de l'ordenació anterior a l'EEES No cal portar cap document.
  Títol de CFGS, FP2 i assimilats No cal portar cap document.
  PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris Trasllat d'expedient o, si escau, simultaneïtat d’estudis
  Accés per a més grans de 25/40/45 anys No cal portar cap documentació.
 • Modalitat de dedicació als estudis i crèdits que has de matricular

  - Pots triar, a l’inici dels estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis a temps complet o bé a temps parcial. El més habitual és el temps complet.

  - L’estudiant que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, s'ha de matricular de 30 crèdits, si la matrícula és quadrimestral, o de 60 crèdits, si la matrícula és anual.

  - L’estudiant que cursi els estudis a temps parcial no s’ha de matricular del curs complet, sinó d’un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre).

  - La modalitat triada es mantindrà en cadascuna de les matrícules següents que realitzis durant la fase inicial dels estudis, llevat que sol·licitis una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.

4.Quan et costarà? Tens dret a beca? Com es pot pagar?

El govern de la Generalitat ha anunciat una reducció global del 30% dels preus públics per al curs 2020-2021. La Generalitat de Catalunya publica els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes a través del decret de preus.

Els coeficients d'estructura docent que s'aplicaran per al curs 2020-2021 als estudis de la UPC i els preus corresponents són aquests:

 • Graus de coeficient B: 25,04 € per crèdit
 • Graus de coeficient C: 27,67 € per crèdit
Sistema de preus:
Es determinen de forma progressiva en funció de la renda familiar i el patrimoni, així com del nombre de membres de la unitat familiar a través de les beques Equitat. S’estableixen llindars diferents de renda familiar, en funció dels quals es paga entre el 0% i el 25% del cost total dels estudis.
Per conèixer el llindar de preus corresponent, la Generalitat de Catalunya ha posat a disposició de l'estudiantat el web Canals Universitaris, on informa sobre el sistema de preus públics a Catalunya i sobre la sol·licitud de beques i d'ajuts al pagament dels estudis universitaris.

Els graus del Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, el Centre Universitari EAE i l'EUNCET apliquen preus privats.

Taxes de matrícula per a la gestió de l'expedient acadèmic i recursos de suport a l'aprenentatge:
 • Matrícula quadrimestral: 54,54 € (per cada matrícula)
 • Matrícula anual: 69,80 €
Recàrrec per a estudiants estrangers no residents. Per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, serà d'1,5 vegades el preu del crèdit.

Altres despeses opcionals
 • L'assegurança voluntària d'accidents ofereix als estudiants que així ho desitgin ampliar l'assegurança escolar. Té un cost de 13 € el curs sencer. Més informació
 • Participa amb la campanya del 0,7% per a la cooperació. Selecciona a la casella on apareix el logo de la campanya 0,7% sí, i fes una aportació de 5 €. Més informació
 • Amb la teva matrícula pots fer una aportació solidària al fons d'ajuts a la matrícula per a estudiants amb situacions personals sobrevingudes (pèrdua del lloc de treball, embargaments, desnonaments o fets similars) i que cofinancia la UPC. D'aquesta forma contribuiràs a ajudar a aquests estudiants a poder continuar els seus estudis. Pots fer una aportació de 20, 40 o 50 €
 • El Servei d'Esports et dóna la possibilitat de fer esport i activitat física mentre curses els teus estudis universitaris. No t'ho pensis més, abona-t'hi anualment amb un 10% de descompte per gaudir d'un munt d'activitats digirides, escoles esportives, arts marcials, activitats de salut i fitnes.... Més informació


5. On i quan

  • Matrícula preinscripció

   - Matrícula: pendent


   IMPORTANT: busca el teu grau en el quadre següent per informar-te del dia i hora concret que et tocarà matricular. Si no et matricules en les dates corresponents perds la plaça. En cas de dubtes, posa't en contacte amb el teu centre docent. Per a consultes sobre les assignacions: Accesnet

Codi Estudi Centre
91911 Bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (interuniversitari UPC-UPF) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
91911 Bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (interuniversitari UPC-UPF) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
31085 Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31085 Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31016 Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
31089 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB-FME)
31089 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB-FME)
31089 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB-FME)
31096 Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EPSEVG-ESAB)
31004 Grau en Enginyeria Alimentària Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)
31100 Grau en Enginyeria Ambiental Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-ESAB)
31051 Grau en Enginyeria Biomèdica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31051 Grau en Enginyeria Biomèdica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31103 Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
31091 Grau en Enginyeria d'Automoció Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31097 Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)
31006 Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31022 Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31052 Grau en Enginyeria de l'Energia Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31025 Grau en Enginyeria de Materials Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31084 Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31010 Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31011 Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)
31076 Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31065 Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31065 Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31015 Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31086 Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
31021 Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31053 Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31015 Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31099 Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
31020 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31021 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31054 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31015 Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31087 Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
31087 Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
31087 Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
31049 Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
31026 Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31030 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31029 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)
31031 Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31067 Grau en Enginyeria Física Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
31059 Grau en Enginyeria Informàtica Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
31037 Grau en Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31020 Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31021 Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
31027 Grau en Enginyeria Mecànica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31015 Grau en Enginyeria Mecànica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31088 Grau en Enginyeria Minera Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31020 Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)
31055 Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
31015 Grau en Enginyeria Química Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
31076/31077 (febrer) Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)
31078 Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
31079 Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
31040 Grau en Matemàtiques Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
31045 Grau en Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
31105 Grau en Òptica i Optometria Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)
31098 Grau en Paisatgisme Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB-ETSAB)
31098 Grau en Paisatgisme Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB-ETSAB)
31102 Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports (docència en anglès) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)
31038 Grau en Tecnologies Marines Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
31002 Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari EAE
31001/31072 Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari Euncet Business School
31095 Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes Centre Universitari Euncet Business School
31074 Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
31083 Grau en Disseny i Desevolupament de Videojocs (docència en anglès) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
31093 Grau en Disseny, Animació i Art Digital Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)
31082 Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari Euncet Business School
31090 Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari EAE
31042 Grau en Multimèdia Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

6.Recull el teu carnet UPC

 • Si ets estudiant de:

  - EETAC. Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
  - EEBE. Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
  - EPSEB. Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
  - ESAB. Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
  - ESEIAAT. Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
  - ETSAB. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
  - ETSECCPB. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
  - ETSEIB. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
  - ETSETB. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
  - FIB. Facultat d'Informàtica de Barcelona
  - FME. Facultat de Matemàtiques i Estadística
  - FOOT. Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
  - CITM. Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia

  El mateix dia de la matrícula podràs recollir el teu carnet universitari, que t'acredita com a estudiant de la Universitat i et permet l'accés a diferents serveis: biblioteques, laboratoris, instal·lacions esportives, edificis... Perquè puguem generar aquest carnet, és imprescindible que, una vegada matriculat, passis pel punt de captura de fotos del teu centre. Allà validaran la foto que has informat a e-secretaria o et faran una nova. Seguidament t'indicaran on pots recollir el teu carnet. En cas que no pugis recollir-lo, a l'adreça que hagis informat al camp "domicili curs" d'e-Secretaria. Si aquest camp no conté informació, s'enviarà a l'adreça informada al camp "domicili familiar".

  Aquesta fotografia s'incorpora a la base de dades de la Universitat i s'utilitzarà en els diferents sistemes d'informació de la UPC.

  Més informació

  Com a nou estudiant rebràs també la carpeta UPC.

 • Si ets estudiant de:

  - EPSEM. Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
  - EPSEVG. Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
  - ETSAV. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
  - FNB. Facultat de Nàutica de Barcelona

  Per a poder generar el teu carnet és imprescindible una foto teva. T'aconsellem que la pugis al sistema en el moment del registre. Aquesta fotografia s'incorporarà a la base de dades de la Universitat i s'utilitzarà en els diferents sistemes d'informació de la UPC.

  En un termini aproximat de 15 dies, t'enviarem, a l'adreça que hagis informat al camp "domicili curs" d'e-Secretaria. Si aquest camp no conté informació, s'enviarà a l'adreça informada al camp "domicili familiar". El carnet UPC t'acredita com a estudiant de la Universitat i et dóna accés a diferents serveis: biblioteques, laboratoris, instal·lacions esportives, edificis ...


  Més informació

  Com a nou estudiant rebràs també la carpeta UPC.