Notes de tall

Titulació Centre PAU
Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPF-UPC-UB) Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 5.000
Bachelor's degree in Civil Engineering (docència en anglès) Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 8.000
Bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (interuniversitari UPC-UPF) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 12.102
Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 10.378
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5.000
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat de Matemàtiques i Estadística (FIB-ETSETB-FME) 12.018
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (FIB-ETSETB-FME) 12.018
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-ETSETB-FME) 12.018
Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (interuniversitari UB-UPC) Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5.000
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB-EPSEVG-ESAB) 5.000
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (ETSECCPB-EPSEVG-ESAB) 5.000
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ETSECCPB-EPSEVG-ESAB) 5.000
Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 9.876
Grau en Enginyeria Alimentària Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5.000
Grau en Enginyeria Biomèdica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 11.254
Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5.000
Grau en Enginyeria d'Automoció Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 9.032
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5.000
Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5.000
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5.566
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 10.382
Grau en Enginyeria de l'Energia Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 7.232
Grau en Enginyeria de Materials Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 5.000
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 9.192
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 5.000
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5.400
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5.000
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5.200
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6.186
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 6.916
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5.000
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 5.770
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6.020
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 9.732
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5.000
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5.000
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6.186
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 8.780
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 5.020
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 12.390
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 5.000
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 9.766
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 11.822
Grau en Enginyeria Física Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 12.732
Grau en Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 6.902
Grau en Enginyeria Informàtica Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 9.406
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5.000
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5.000
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6.186
Grau en Enginyeria Mecànica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 7.788
Grau en Enginyeria Minera Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5.000
Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5.000
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 5.026
Grau en Enginyeria Química Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6.186
Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5.000
Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 7.794
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 5.288
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 8.144
Grau en Matemàtiques Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 12.684
Grau en Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 6.469
Grau en Òptica i Optometria Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 5.000
Grau en Tecnologies Marines Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 5.000
Bachelor's degree in Video Game Design and Development (docència en anglès) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 8.806
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari EAE 5.000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari Euncet Business School 5.026
Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes Centre Universitari Euncet Business School 5.000
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 7.548
Grau en Disseny, Animació i Art Digital Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 9.104
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari Euncet Business School 5.000
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital Centre Universitari EAE 5.970
Grau en Multimèdia Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 6.676