Indicadors

La UPC avui

  • 71 graus
  • 74 màsters
  • 48 doctorats
  • 30.864 estudiants
  • 2.828 estudiants en mobilitat internacional
  • 4.884 estudiants en pràctiques en empreses