Llistat numèric

  • 2.697 empreses i entitats amb conveni
  • 12 empreses creades
  • 12 càtedres i aules d'empreses
  • 1.068 nous projectes de recerca
  • 51 patents registrades el darrer any
  • 205grups de recerca