Llistat numèric

  • 2.807 empreses i entitats amb conveni
  • 10 empreses creades
  • 12 càtedres d'empreses
  • 807 nous projectes de recerca
  • 52 patents registrades el darrer any
  • 207grups de recerca